Hồ sơ thi bằng lái xe b2 cần những gì?

Theo quy định của pháp luật, việc lưu thông trên đường bằng xe dưới 9 chỗ cần phải có bằng lái xe hạng b2 trở lên. Vậy hồ sơ thi bằng lái xe b2 cần những loại giấy tờ nào? Việc đăng ký học và thi bằng lái hạng b2 cần những giấy tờ gì […]