Các-loại-liên-kết-nội-bộ-trong-SEO-cần-biết.

Các loại liên kết nội bộ trong SEO cần biết

Liên kết được xây dựng trong website và giữa các trang web có ý nghĩa rất lớn, không chỉ với người dùng mà còn với công cụ tìm kiếm. Con bọ tìm kiếm của google kiểm tra, đánh giá chất lượng các liên kết để xếp hạng website. Trong khi, backlink chất lượng được biết […]